SKLADAČKA

formát 600×145 mm

tlač ofsetom

140g BOP

orez na čistý formát

falcovanie do formátu 100×145 mm

SKLADAČKA

formát 600×145 mm

tlač ofsetom

140g BOP

orez na čistý formát

falcovanie do formátu 100×145 mm

Related Projects